ANNUAL MEETING

June 26 – 29, 2019
The University of Waikato
Aotearoa/New Zealand

Mihi/Welcome
Tūi!
Tuituia te heke!
Tuituia te kaho tū!
He ariki tauira…
Tuia au i runga – tuia ai i raro
Te kōrero: te wānanga hō!
Tuituia te muka tangata
Ka rongo te ao! Ka rongo te pō!
Ngā kura i tangihia; ngā maimai aroha –
Ki a rātou kua mene ki te Pō;
Ki a tātou e kawe nei i ā rātou tinkanga, i a rātou taonga, i ā rātou mātauranga taketake –
Nau mai! Piki mai!
Hau!

 

Kia tau iho ngā manaakitanga o Te Wāhi Ngaro ki runga ki te Kīngi Māori, tōna whare Ariki,
ki ngā mana, ngā reo, ngā tini kārangarangatanga,
Ko Te Whare Wānanga o Waikato e tū mai nei,
‘Ko te Tangata’ te tohu
Tīhei mauri ora !!
Waikato te iwi; Waikato te awa;
Taupiri te maunga; Tainui te waka.
Ko Te Whare Wānanga o Waikato e tū mai nei
Ko te tino kaupapa he hora mātauranga ki te ao.
KŌKIRI!

 

 

The University of Waikato welcomes delegates to Aotearoa/New Zealand in June 2019 to
partake in the first NAISA conference to be held outside of the US, Canada and Hawaiʻi.

 

NAISA 2019 Program (Revised) 

 

For insight into the Indigenous history of the area, visit
https://naisa2019.waikato.ac.nz/waikato-hamilton-aotearoa/waikato-tainui-history/

 

The NAISA 2019 conference website at https://naisa2019.waikato.ac.nz/

 

To register for the 2019 Conference Meeting, go to: https://fs18.formsite.com/INMEX/2019NAISA/index.html

 

The conference venue is the University of Waikato’s Hamilton campus, located in Hillcrest,
Hamilton, Aotearoa/New Zealand.

 

For a list of conference lodging partners, visit https://naisa2019.waikato.ac.nz/waikato-hamilton-aotearoa/hamilton-accommodation/

 

For helpful information about getting to Hamilton from the Airport, visit
https://naisa2019.waikato.ac.nz/travel-accommodation/getting-from-auckland-to-hamilton/

 

Save the Date: NAISA 2020 Conference, May 7 – 9, Toronto